Hans Kullin har med sin blogg Media Culpa gjort en egen undersökning av den svenska bloggosfären. Sammanlagt svarade 1000 bloggare och bloggläsare på den enkät som Kullin gjort. Intressant är att det har gjorts liknande undersökningar både 2006 och 2005. Så nu finns det ett ganska digert material att läsa och göra jämförelser samt dra slutsatser ifrån.

Förutom att ge en bra och målande bild av genomsnittsbloggaren (tjej mellan 16-20 år som skriver dagligen) konstaterar vi att den aktiva bloggaren aldrig klickar på annonser i andra bloggar. Bland bloggläsarna är det så många som varannan som har klickat på bloggannonser. Kullins rapport ger svar på många av de frågor som säkert både bloggare och annonssäljare ställer sig.

Så här ser den typiska svenska bloggaren ut

Johan Wallin, redaktör eniro.se