CNN rapporterade nyligen att svenskar är bäst på att använda internet. Allt enligt en rapport från The Web Index.

Web Index har rankat 61 länder enligt sju kategorier, bl a kommunikation, användningen av internet och innehåll på internet samt politisk, social och eknomisk påverkan på internet. Enligt rapporten är Sverige bäst på användning av internet. USA landar på andra plats. Att Sverige rankas före USA förklaras med att det procentuellt sett är färre amerikaner som är online, jämfört med ungefär 90 procent av svenskarna. Totalt sett i världen använder 1 av 3 internet.

Rapporten tog ett år att framställa och bygger på uppgifter som sträcker sig fem år tillbaka i tiden. Det är World Wide Web Foundation som ligger bakom Web Index, som sägs vara världens första multi-dimensionella mätning av internets tillväxt, användning och påverkan på oss människor.

,