I Svenska Dagbladets artikel skriver tidningen att:

”Källor uppger att vissa företag fortfarande betalar för annonser i någon av Eniros tryckta kataloger, trots att utgivningen ska ha upphört på den orten. Men det tiger Eniros säljare om. I stället får kunden fortsätta att betala tiotusentals kronor per år – trots att katalogen inte trycks.”

Det SvD påstår 1) att vissa företag fortfarande betalar… och 2) att Eniros säljare tiger om detta… är felaktigt. I fallet med Svenska Dagbladets artikel handlar det om ett antal 2-årsavtalskunder som under första året av sin avtalsperiod har haft katalogannonsering och där aktuell katalog på orten under kundens andra avtalsår har upphört att utges. I samtliga dessa fall har Eniro uppmärksammat kunderna på detta och krediterat deras fakturor från den tjänst vi inte har kunnat leverera.

Om det mot förmodan finns kvar någon kund som upplevt ovanstående och inte anser sig ha blivit fullt informerad eller fått sin faktura krediterad, så ber vi dig att så snart som möjligt hör av dig till vår kundservice på telefon 0770-77 97 97.

Med vänlig hälsning

Eniro Sverige