Eniro har tecknat avtal med PTS om förmedlingstjänsten texttelefoni. Tjänsten förmedlar samtal mellan vuxendöva, barndomsdöva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade personer som använder texttelefoner eller motsvarande enheter och personer som använder taltelefoner. Samtalen mellan användarna av förmedlingstjänsten förmedlas ordagrant av förmedlare. Det finns ca 13 000 användare av tjänsten i Sverige.

- Vi är glada och stolta över att kunna fortsätta att erbjuda detta till marknaden, säger Mattias Wedar, VD, Eniro Sverige. Vi har drivit tjänsten under många år och är mycket nöjda med att fortsätta som enda leverantör i landet. Vi har ca 90 duktiga förmedlare som finns tillgängliga dygnet runt och hanterar i dagsläget ca 20 000 samtal i månaden.

I och med denna upphandling kommer ett antal förändringar att göras i tjänsten. De flesta förändringar innebär förbättringar och en modernisering av tjänsten genom digital överföring.

PTS väljer i samband med omläggning av tjänsten att göra den kostnadsfri för användarna. Eftersom tjänsten blir kostnadsfri kommer den att byta telefonnummer till ett 020-nummer för att det ska vara tydligt att tjänsten är kostnadsfri. Det kommer att ske över en väl tilltagen övergångsperiod för att informationen ska nå alla. En ytterligare följd av att tjänsten blir kostnadsfri är att det inte längre kommer att vara möjligt att ringa betaltjänster och det blir begränsningar i att ringa utlandssamtal.

Förmedlingstjänsten för Texttelefoni börjar levereras enligt det nya avtalet från den 1 april 2013. Avtalet sträcker sig i 2 år plus 3 års option om förlängning från PTS sida.

,