Eniro, ett av Nordens ledande lokala sökföretag, har idag förlängt och fördjupat det framgångsrika avtalet med Google™ som tecknades för två år sedan. Samarbetet ger Eniro en stark position som så kallad Premier SMB Partner för Google AdWords™ i Sverige, Norge och Danmark. På den norska och danska marknaden får Eniro en särställning som det hittills enda företaget att inneha Premier SMB Partner status. Genom avtalet bedöms Eniros intäkter från försäljning av sökordsannonsering kunna fördubblas under 2014.

Avtalet, som förlängts med två år, innebär ett fördjupat samarbete mellan de två ledande sökföretagen på den Skandinaviska marknaden. Avtalet ger Eniro en option att ytterligare expandera affären i koncernen. Genom avtalet säkerställer Eniro en attraktiv produktportfölj som kompletterar den egna digitala söktjänsten där en allt större andel av alla sökningar sker i mobilen. Avtalet säkerställer att Eniro kan fortsätta att hjälpa små- och medelstora företag att nå ut i alla relevanta medier, där annonsering i mobilen är tillväxtkanalen. Externa partnersamarbeten med aktörer som Google och Microsoft Bing stärker Eniros roll som rådgivande mediepartner primärt för små- och mellanstora företag.

- Eniro har under de senaste två åren haft ett mycket positivt samarbete med Google. Förmedlingen av annonskampanjer i Googles nätverk är en produkt som både stärker kunderbjudandet och bidrar till att växa intäkterna, säger Johan Lindgren, VD och koncernchef Eniro.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com