Som ett led i den nya kommunikationsstrategin tar Eniro klivet in i start-up världen och blir guldsponsor i SUP46 (Start-Up People of Sweden).

Sponsorskapet syftar dels till att visa lovande entreprenörer vad Eniro både gör och har att erbjuda, men är också ett steg i att öka den digitala kompetensen och innovationskraften i Eniro, säger Mattias Wedar, koncernansvarig för Eniros övergripande produkt och tjänsteutveckling.

För att föda in ytterligare innovationskraft till vår utveckling av våra verksamheter, måste vi arbeta med vår produkt- och tjänsteutveckling tillsammans med externa partners men framförallt måste vi leva mer som ett start-up bolag och vara öppna för nya infallsvinklar, säger Wedar. Vi tror också att start-ups har behov av våra tillgångar i form av data och vår expertis inom sälj, och vi ser fram emot att kunna hjälpa start-up Sverige med det.

SUP46 är en mötesplats för Sveriges hetaste start-ups, entreprenörer, investerare, samarbetspartners och sponsorer inom IT, online och media. SUP46 har idag runt 30 företag som medlemmar som alla sitter placerade i centrala Stockholm. Eniro arrangerar sitt första lunchseminarium för medlemmarna på SUP46 den 3/2, med fokus på säljstrategi samt pris och produktpaketering.

Eniro samarbetar sedan november med Per Schlingmanns byrå med syfte att lägga fram en ny kommunikationsstrategi.