Många små- och medelstora företag underskattar vikten av att ha detaljerad information om produkter och tjänster. Endast varannan företagare anser att detta är viktigt, medan många fler användare vill ha mer detaljerad information. Det visar en undersökning som TNS Sifo har genomfört på uppdrag av Eniro.

Mattias Wedar sammanfattade undersökningen på webbdagarna i Göteborg. Förutom Mattias föredrag finns hela undersökningen tillgänglig via http://www.enirogroup.com/eniro/foretagsrapport2014/