Imorgon tisdag är det debatt i riksdagen om den s k FRA-lagen. Och på onsdag sker röstningen. De stora frågorna i debatten har varit integritetsskyddet och även nödvändigheten av en sådan lag. Flera tunga remissinstanser har varit kritiska till lagförslaget i sin nuvarande form.

Debatten på de svenska bloggarna har varit enorm. Många menar till och med att det nästan bara är där som debatten har förts. De traditionella medierna har rapporterat om frågan bara sporadiskt, även om antalet artiklar har ökat rejält de senaste två dagarna.

Parallellt med den faktiska debatten om FRA-lagen har det börjat diskuteras vilken makt som finns inom bloggosfären att lyfta upp frågor. En snabb sökning på knuff.se visar att antalet blogginlägg närmar sig 3 000. Följer man artiklarna i de traditionella medierna märker man snart att det görs väldigt många referenser och kopplingar till debatten i bloggosfären. Så att bloggarna är en kraft att räkna med i samhällsdebatten är det ingen tvekan om längre.

FRA-lagen på knuff.se

Nyhetssök: FRA-lagen

Johan Wallin, redaktör eniro.se