Uppsats om SMEs syn på onlinemarknadsföring

Jessica Haglund och Hedvig Stigmark

Jessica Haglund och Hedvig Stigmark

Vi heter Jessica och Hedvig och vi läser vår sista termin på kandidatprogrammet i företagsekonomi med inriktning marknadsföring på Stockholms Universitet. Kandidatuppsatsen är i full gång och det ämne vi undersöker är både högaktuellt och intressant: onlinemarknadsföring. Då vårt intresse kring detta ligger i linje med Eniros var det en perfekt match att skriva uppsatsen hos dem. Det vi framförallt vill uppnå med uppsatsen är att komma in i huvudet på SME-företagare, att förstå vilka tankar som dessa hårt kämpande bolag har kring att synas online.

Onlinemarknadsföring har haft en snabb utveckling de senaste åren då potentialen att nå de kunder som är exakt rätt för ett bolag är väldigt stor, att det har förmågan att anpassa sig efter den enskilda kunden – att budskapet är adresserbart. Marknadsföring online öppnar för nya möjligheter vad gäller att jobba över gränserna i en global värld. När världen går alltmer online gäller det även för mindre företag att hänga med i utvecklingen för att vara konkurrenskraftiga. Tidigare studier har dock visat att små och medelstora företag varit mer trögrörliga än sina större konkurrenter när det gäller att synas online. Det som intresserar oss är därför hur dessa företag förhåller sig till onlinemarknadsföring. Var finns svårigheterna med denna typ av marknadsföring? Hur vill man använda internet som marknadsföringskanal? Och vad kan förenklas i arbetet med onlinemarknadsföring?

Som vi fick lära under vår introduktion till Eniro är att de själva nyss har tagit steget ur sin transformation och nu har 70% av sina intäkter digitalt, intäkter som primärt kommer från små och medelstora företagare över hela Sverige. Detta gjorde oss väldigt intresserade att få stöd från Eniro i att skriva denna uppsats.

Vi har med hjälp av en enkätstudie att intervjuat flera av Eniros kunder för att få svar på de frågor vi ställt oss ovan. Vi vill tacka alla ni som tagit er tid att besvara våra frågor. Nu börjar analysfasen av uppsatsen och förhoppningsvis bidrar era svar till att skapa mer insikt i vilka utmaningar ni står inför, och att ni på så sätt kommer få ut mer av er onlinemarknadsföring! Hör gärna av er genom Enirobloggen eller andra sociala medier (Twitter, Facebook) om ni skulle vilja ta del av studien när den är klar framåt januari 2013.

Vänliga hälsningar
Jessica Haglund & Hedvig Stigmark
Stockholms Universitet