I flera artiklar har Svenska Dagbladet hävdat att Eniro använder bluffmetoder för att lura sina kunder.

Allt som oftast finns dock en helt naturlig förklaring bakom det inträffade. Det kan gälla missförstånd kring avtal med automatisk förlängning. Det kan gälla brev om avtalsförlängning som uppfattas som fakturor. Det kan gälla missförstånd i samtal mellan säljare och kund. Det kan gälla instegserbjudanden som efter ett år övergår till ordinarie pris. Det kan gälla irritation över att bli kontaktad av säljare etc. Med andra ord, exempel på ärenden som varje kundservice i Sverige, inklusive Svenska Dagbladets egen, hanterar dagligen. Eniro är inte perfekt och av varje ärende lär vi oss och kan utveckla och anpassa vår verksamhet att bättre motsvara våra kunders förväntan.

Problemet för oss, i kontakten med Svenska Dagbladet, har varit att vi aldrig får reda på vilka kunder det gäller och därmed inte har kunnat ta kontakt för en vidare konstruktiv dialog. Man kan naturligtvis hävda att Eniro har fått sin chans, javisst, men erfarenheten säger oss att varje gång vi har fått kontakt, så har vi också kunnat lösa eventuella problem.

Att Svenska Dagbladet uppmanar våra kunder att ta kontakt med dem, och att våra kunder vänder sig till dem eller något annat media då de känner att de har nått vägs ände, är inte mer än rätt. Där fyller journalistiken en viktig roll. Men Svenska Dagbladet är inte Eniros kundservice. Så oavsett om en kontakt redan är tagen med media, vill vi att alla kunder ska känna att vi finns där och gör vårt yttersta för att komma tillrätta med eventuella problem.

Vi har inget intresse av, och heller inte rätt, att ta del av Svenska Dagbladets källor, men i normala fall famlar vi inte i mörker, utan arbetar med skrivbordslampan påslagen. Det är bara när vi får möjlighet till direktkontakt som vi på bästa sätt kan ta hand om våra kunders problem, frågor och synpunkter.

Med vänlig hälsning
Eniro Sverige