Det florerar många bluffakturor just nu. På förekommen anledning vill vi därför be er vara extra uppmärksamma på eventuellt ogiltiga fakturor som har skickats ut i vårt namn.

De ogiltiga fakturorna kännetecknas av:

Betalningsmottagare är ett privatkonto
Angivet telefonnumret (08-55008750) går till Key Development , d v s inte till Eniro
Fakturan avser enligt specifikationen ett AdWords-paket

Misstänker du att du har råkat ut för en bluffaktura, kontakta oss på tel. 020-615 615, så kan vi hjälpa till att bekräfta om så är fallet eller ej.

För mer information, klicka här.

,