I den digitala värdekedjan aggregerar Eniro lokal sökinformation. Mobilt sök är en avgörande faktor för Eniros långsiktiga tillväxt. Målsättningen är att öka intäkterna från mobilt sök till 900 MSEK år 2015. För att öka transparensen och bättre återspegla att 80 procent av verksamheten idag representeras av digitala annonsintäkter kommer Eniro från tredje kvartalet att särredovisa den mobila intäktsutvecklingen.
www.enirogroup.com