Miriam Olsson Jeffrey har för InternetWorlds räkning intervjuat Anna Bager, nyligen utsedd till en av USA:s mäktigaste kvinnor inom mobilannonsering, en av de absolut intressantaste frågorna i medievärlden just nu. Amerikanska siffror visar t ex att mobilt internet i USA går om fast lina 2015 men att det går ännu fortare inom sociala medier. Facebook har bekräftat att deras mobila tillväxt redan gått om dator. Intresset från svenska företag att nå sina kundgrupper via den mobila kanalen växer följaktligen så det knakar. En undersökning från eMarketer visar att mobilannonsering i Sverige håller samma takt som tillväxten av mobilt internet. Deras undersökning visar att mobilannonsering kommer uppgå till 100 miljoner dollar 2013, upp från 59.1 miljoner dollar 2012. 2016 förutspår de att det i Sverige investeras 210.9 miljoner dollar i mobilannonsering – vilket utgör 5% av den totala mediebudgeten i landet.

, , , ,