I takt med att allt fler skaffar sig smart phones blir det även mer tillgänglig att gör sök via mobilen. Därför växer lokalt sök på mobilen så det knakar.

Nu rapporter BIA/Kelsey att i USA år 2015 har volymerna vuxit så mycket att antalet sökningar via mobilen går om sök via datorn. BIA/Kelsey går t o m så långt att man säger att år 2016 överstiger mobilsök datorsök med 27 miljarder frågeställningar. Och siffrorna växer!

Intressant att notera är att en person som gör ett mobilsök oftast befinner sig närmare ett köpbeslut, något som alla som arbetar inom marknadsföring är mycket medvetna om. Parallellt med ökningen av mobilsök kommer vi därför också att se en stadigt ökande marknad för annonsering i mobila kanaler. BIA/Kelsey förutspår att intäkter som härrör från mobilsök kommer ha en årlig tillväxt om drygt 160 procent, från $400 miljoner 2011 till $3,2 miljarder 2016.
Däremot anser de inte att reklamintäkterna ökar i samma takt då annonsörer ännu inte håller jämna steg med tillväxten av mobilt annonsutrymme.

Siffrorna härrör som sagt från USA – men att de stora dragen i utvecklingen även gäller här i Sverige är det ingen som tvivlar på.

Om du vill läsa hela artikeln, klicka här.

Trevlig helg,

Jenny

,