Eniro förvärvar ett av Nordens största bloggnätverk Bloggerfy. Genom förvärvet etablerar Eniro en stark position inom sociala annonskanaler i Sverige och Norge. Förvärvet ökar trafiken till Eniros lokala söktjänster med cirka 1 miljon unika besökare per vecka. Köpeskillingen uppgår till 0,5 MSEK.

Eniro har ingått avtal om att förvärva Bloggerfy AB från FameAds Sweden AB. Bloggerfy utvecklar och driver försäljning av sponsrade länkar och banners på bloggar som anslutit sig till nätverket i Sverige och Norge. Nätverket består idag av cirka 65 000 registrerade bloggare i Sverige och 8 500 bloggare i Norge. Totalt har nätverket cirka 2,5 miljoner unika besökare per vecka, varav cirka 1 miljon beräknas öka trafiken till Eniros söktjänst. Bolaget har en god trafikutveckling.

Bloggerfy levererar relevanta annonser för personer som i en blogg har upptäckt en produkt eller tjänst som de vill köpa. Genom länkning direkt från bloggen till annonsören kommer användaren snabbt närmare ett köp vilket skapar leads för Eniros kunder.

- Idag sätter bloggare trender som snabbt speglar sig i företagens försäljning. Med Bloggerfy kan vi använda kraften i bloggarnas inflytande på köpmönster till en direkt fördel för Eniros kunder, säger Sara Kullgren, Direktör produkt- och tjänsteutveckling på Eniro.

Efter affären kontrollerar Eniro 51% av Bloggerfy AB, resterande 49% kontrolleras av ägarna till FameAds Sweden AB. Eniro betalar en köpeskilling om 0,5 MSEK. Förvärvet får en positiv påverkan på Eniros verksamhet och erbjudande inom Online/mobilt och Mediaprodukter. Förvärvet beräknas bidra marginellt positivt till intäkterna och resultatet innevarande år.

, , ,