Den sociala förmedlingen av nyheter är mer snart viktigare än förmedlingen av medier. RSS-flöden ersätts av tips från vänner – ofta genom korta uppdateringar. Jyri Engeström, mest känd för att ha grundat Jaiku som han sedan sålde till Google, pratade på Reboot om en ny era då sök snart ersätts av uppdateringar och tips från vårt sociala nätverk.

Den sociala realtidswebben
Engeström pratade mycket om något som han kallar social realtidswebb. Den sociala närvaron online kommer bli ännu viktigare och beroende av ännu snabbare uppdatering. Utvecklingen kommer delvis av sig själv menar han. I och med att nya tekniska landvinningar ger nya möjligheter som nästan gör motsatsen – att inte vara uppdaterad – svårare än att just vara uppdaterad.

Tänk så här: med den nya iPhonen som alla talar om följer en gps-funktion. Rent tekniskt blir det plötsligt ”ännu lättare” (just på grund av spridningen av tekniken) att placera ut de som ingår i mitt sociala nätverk på en karta. Jaiku är såklart ett annat exempel på den här realtidswebben. I de här tankarna finns också att den sociala webben ska ha en väldigt stark koppling till irl.

Engeström konstaterade krasst att det måste finnas mer i begreppet webb 2.0 än ”olika facebook-applikationer”. Istället kommer det bli ännu viktigare att samlas kring objekt. Och nya objekt ger nya värden. Här var Engeström liksom många andra av föreläsarna snabb med att lyfta upp mobilens nya och centrala roll för onlineaktiviteter och då inte minst (social) interaktion och kommunikation.

Samtidigt som allt mer av våra liv lämnas ut kommer vi som användare bli duktigare på att hålla saker privata. Dels genom att vara tydligare i skillnaden av olika sociala tjänster. Dels genom nya tekniker som Open ID och Oauth.

Presentationen ligger nu uppe

Johan Wallin, redaktör eniro.se