Amerikanska interaktionsdesignern Thomas Vander Wal (kanske mest känd för att ha myntat begreppet folksonomy) diskuterade social taggning som ett sätt att skapa ordning och struktur. Han återkom gång på gång till anledningen varför man taggar – för att skapa ordning för sig själv (och i förlängningen även för andra). Han menar inte att taggningen ska ersätta den befintliga kategorin utan snarare ska ses som ett nytt sätt att skapa relationer (och en mer personlig hjälp).

Liksom Jyri Engeström menar Vander Wal att det traditionella söket får stå tillbaka för andra sätt att ”hitta rätt”. I korthet menar han att olika Gula Sidorna-tjänster ger otroliga möjligheter för social taggning. Det traditionella söket i Gula Sidorna uppfattas lätt som yxigt och svårt p g a kategoriseringen. Men med sociala taggar skulle innehållet kunna göras lättförståeligt just genom att lyfta upp det personliga och relationsskapande. ”Alla är experter inom sitt område” menar Vander Wal. Att inte använda denna enorma kompetens är bara dumt. Frågan är bara hur vi skulle kunna tillämpa detta i praktiken på Gula Sidorna. Öppna upp för taggning på varje företag? Eller börja på kategorinivå?

Johan Wallin, redaktör eniro.se

,