Styrelsen och Johan Lindgren har gemensamt kommit överens om att han frånträder sitt uppdrag som vd för Eniro. Eniro går efter en genomförd transformation, från tryckta till digitala medier såsom online- och mobiltjänster, in i nästa utvecklingsfas. Förändringen har inneburit stora kostnadsbesparingar och en lägre skuldsättning. Den gemensamma bedömningen är att Eniro behöver ett nytt ledarskap med ny energi och erfarenhet för att ta bolaget till tillväxt.

Till pressmeddelandet.