TNS Sifo:s undersökning visar att endast 40 procent av Sveriges små- och medelstora företag lägger merparten av sin marknadsföring på digitala lösningar. Utöver en egen hemsida visar undersökningen att svenska små och mellanstora företag har mycket kvar att utforska vad gäller digital marknadsföring.of61hbghopblyrbqicsz

Sju av tio företagare uppger att den viktigaste digitala marknadsföringskanalen är hemsidan. Sex av tio säger också att det är viktigt att vara lätt att hitta när man söker företag inom en viss bransch och att vara sökbara. Men för användaren räcker inte det i dag.

På frågan vad som är viktigast att företagarnas kunder ska hitta när de söker på företag svarar bara strax över hälften att det är detaljerad information om företagets produkter och tjänster. Endast fyra av tio svarar bilder på produkterna som företaget säljer.

Företagens uppfattningar stämmer inte överens med användarnas uppfattningar. En tidigare undersökning från TNS Sifo, som presenterades i mars 2014, visar på att många användare förväntar sig att hitta mer detaljerad information som pris, produktbilder och erbjudanden när de söker på internet. 87 procent av svenskarna förväntar sig hitta prisuppgifter och 60 procent vill ha produktbilder.

– Konsumenterna är pålästa men samtidigt illojala, säger Mattias Wedar, chef för Eniros produktutveckling och marknadsföring. Hittar inte användarna vad de söker efter väljer många ett annat företag eller varumärke. Därför måste företag visa mer detaljerad information än vad de tror att de behöver göra. Risken är annars stor att företagare förlorar försäljning till konkurrenter.

Undersökningen genomfördes av TNS Sifo i Sverige under juni månad i år på uppdrag av Eniro. Drygt 400 beslutsfattare/specialister på företag med 1-49 anställda svarade på frågor om försäljning, marknadsföring samt digital marknadsföring. TNS Sifo har i undersökningen använt ett inköpt företagsurval, som består av slumpmässigt rekryterade respondenter och är riksrepresentativt.