De senaste tre åren har digitala marknadsföringen ökat med drygt 30 procent till 9,4 miljarder och svarar idag för en tredjedel av mediemarknaden. Under samma period har mobil marknadsföring ökat från knappt 200 miljoner till 900 miljoner och förväntas öka till 1,5 miljarder i år enligt IRM.

TNS SIFO:s undersökning om digitala söktjänster visar tydligt att dagens konsumenter förflyttar sig mellan olika digitala enheter – mobiltelefoner, datorer och surfplattor. Förväntningen är att all typ av information ska finnas sökbar på internet och vara tillgänglig även via mobila enheter.

Tre slutsatser från undersökningen:

1. Söktjänsterna har flyttat in i mobiltelefonen – Förutom att söka via datorn visar Eniros undersökning att 48% använder mobiltelefonen för att söka information. Bland de yngre målgrupperna är det en ännu högre andel. 77% av de som är 18 – 24 år i Sverige svarar att de under den senaste månaden använt mobiltelefonen till söktjänster. 81% gör det i gruppen 25 – 34 år. De vanligaste sökningarna handlar om att hitta adressen eller vägbeskrivningen till en butik samt information om resor och tidtabeller.

2. Konsumenterna är pålästa och har höga förväntningar – Sökmotorerna står i centrum inför ett köp. Vikten av att vara sökbar understryks av att användarna väljer andra företag och varumärken om de inte hittar den information de förväntar sig. I Sverige svarar 47 procent att de söker efter ett annat företag eller varumärke om de inte hittar vad de söker.

3. Det räcker inte längre räcker att bara vara sökbar – Många förväntar sig att hitta mer detaljerad information som pris, produktbilder och erbjudanden när de söker på internet. 87 procent av svenskarna förväntar sig hitta prisuppgifter och 60 procent vill ha produktbilder.

– En annan intressant slutsats är att även om söket görs digitalt, sker köpet fortfarande lokalt i många fall, säger Magdalena Bonde vd för Eniro Sverige. Drygt hälften svarar till exempel att de vill ha information om var de kan köpa i butik.

Undersökningen är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Den genomfördes via en webbenkät, under december 2013 och januari 2014 i Sverige, Norge (TNS Gallup) och Danmark (TNS Gallup) med drygt 1000 respondenter per land i åldern 18-74 år. TNS Sifo har i undersökningen använt sin egen webbpanel, som består av slumpmässigt rekryterade respondenter och är riksrepresentativ.

För mer information, vänligen kontakta:
Magdalena Bonde, vd Eniro Sverige Tel: 070 271 78 40
Christer Lundin, tf Kommunikationschef Eniro Sverige, Tel: 072 888 18 16

,