Vi har bloggat en del om FRA-debatten. Kanske inte så mycket om ämnet utan snarare om hur det har debatterats och hur bloggar har lyfts fram som en ”ny” och betydelsebärande källa.

Nu har bloggsök-tjänsten Twingly sammanställt en rapport om FRA-debatten på uppdrag av Socialdemokraterna. Twingly visar att det skrevs över 7 000 inlägg i ämnet under perioden 27 maj – 27 juni.

Twinglys rapport om FRA-debatten

Johan Wallin, redaktör eniro.se